Pompy łopatkowe o stałej wydajności pojedyncze oraz podwójne 20V, 25V, 35V, 45V, 2520V, 3525V, 3520V, 4535V, 4525V, 4520V, 25VT, 35VT, 45VT
Pompy łopatkowe o stałym wydatku typu V są to pompy odciążone do zastsosowań przemysłowych. Szeroka różnorodność konfiguracji pojedynczych, podówjnych oraz przeltowych pomp umożliwia dokładny wybór pompy dla konkretnego zastosowania.Pompy charakteryzują się dużą spranością oraz niskim poziomem głoscności. Ich konstrukacja pozwala na szybką naprawę (poprzez wymianę wkładu) co skraca przestoje i podnosi efektywność.
Wydajność: od 7 do 193 [cm3/obr]
Max. ciśnienie: 175/ 210 bar (zależne od wielkości pompy)
Pompy łopatkowe o stałej wydajności typu V10 i V20

Pompy łopatkowe o stałym wydatku typu V10 i V20 są to pompy o wysokich osiągach do zastosowań przemysłowych. Występują również jako pompy podówjne (dwustruminiowe), np. V2010, V2020. Wszystkie te pompy moga pracować z olejem mineralnym, emulsją wodno olejową i glikolem.

Wydajność: od 3,3 do 22,8 [cm3/obr ] dla V10 oraz od 19,5 do 42,4 [cm3/obr] dla V20
Max. ciśnienie: 152/ 175 bar (zależne od wielkości pompy)